Min kundsida Logga in
Allmänna villkor
  Allmänna affärsvillkor
 
1.       Avtalspartner, tillämplig lag och användningsområde 
 
Miriale och Tono är registrerade varumärken som tillhör det schweiziska företaget Editions Atlas SA med säte i Denges. Editions Atlas SA har ensamrätt till dessa märken.
 
Webbsidorna www.miriale.com och www.tono.com samt de affärsförbindelser som uppkommer vid köp av produkter från dessa webbsidor lyder under svensk lag vid beställningar från Sverige.
 
Din avtalspartner är:

Editions Atlas SA
Route de la Pale 18
CH-1026 Denges
Schweiz
Handelsregister: CH-Lausanne, VD
Handelsregisternr CHE-105.945.026
Kundtjänst per telefon: 0101 99 25 14

 
Dessa Allmänna affärsvillkor gäller för alla befintliga eller framtida affärsförbindelser, som kan komma till stånd mellan en fysisk person som är över 18 år och har rättslig handlingsförmåga och företaget Editions Atlas SA genom beställning av produkter av märket Miriale eller Tono. Editions Atlas SA har rätt att när som helst komplettera, ändra, korrigera och/eller helt eller delvis stryka dessa Allmänna affärsvillkor. Gällande Allmänna affärsvillkor är de som är aktuella vid tidpunkten för beställningen och kan laddas ner från www.miriale.com resp. www.tono.com.
 
2.       Vårt försäljningssystem – ett flexibelt tillsvidareabonnemang
 
När du för första gången beställer en artikel från Miriale eller Tono till extra förmånligt prova-på-pris blir du VIP-kund hos oss och får tillgång till vår flexibla tillsvidareabonnemangsservice utan köptvång.
 
Varannan månad förbereder vi en ny leverans till dig i den kollektion du valt.  Vi presenterar alltid den nya leveransen i en broschyr först. Broschyren får du med din första försändelse och sedan med var följande leverans. Då kan du se produkterna vi förberett för dig och får gott om tid på dig att besluta dig för om du vill ha nästa leverans eller inte. Avbeställer du inte den kommande leveransen efter att den presenterats så får du den automatiskt i samma linje och storlek som vid din senaste leverans. Du kan när som helst byta linje eller ändra storlek (på vår hemsida under "Min kundsida" eller via vår telefonservice).
 
Hos oss har du inget köp- eller mottagandetvång. Om du inte vill mottaga en leverans kan du enkelt hoppa över den genom att meddela oss detta före det datum som anges på den senaste fakturan, Du kan hoppa över en leverans på vår hemsida (under "Min kundsida") eller per telefon (t.ex. via vår dygnet-runt-service). Om du hoppar över en leverans skickar vi dig broschyren som presenterar den därpå följande leveransen per brev. Vi skickar inga leveranser som vi inte presenterat för dig först.
 
Hoppar du inte över din leverans så som beskrivs ovan så skickar vi dig den automatiskt och utan att du behöver meddela oss det.
 
Du är VIP-kund hos oss och får nyttja vårt flexibla tillsvidareabonnemang så länge du vill. Vill du överhuvudtaget inte ha några fler leveranser kan du när som helst meddela oss detta och därmed säga upp ditt abonnemang.
 
De kommande abonnemangsleveranserna i våra olika kollektioner har följande innehåll:
 
Miriale Luxury : bh + trosa eller stringtrosa eller shorty.
Miriale Pradona : bh + trosa
  
Tono Classics: 2 kalsonger- eller 2 boxer i bomull eller 2 boxer i modal
 Tono Socks: 3 par svarta strumpor.

Du har full lagstadgad retur- och ångerrätt (inom 14 dagar efter att du har tagit emot varorna).
 
Vill du hoppa över en leverans eller säga upp den flexibla tillsvidareabonnemangsservicen gör du det enklast:
 
-           på vår hemsida under ”Min kundsida”
eller
-          med e-post till kundtjanst@miriale-tono.ch
-          per telefon till kundtjänst: 0101 99 25 14
-          per post: Editions Atlas SA, Route de la Pale 18, CH-1026 Denges, Schweiz
 
3.       Priser
 
Alla priser är angivna i SEK och inkluderar moms. Porto och expeditionsavgift tillkommer. 
 
4.       Viktiga produktegenskaper
 
De produkter som erbjuds till försäljning beskrivs genom produktbeskrivningarna i våra broschyrer samt på våra webbsidor www.miriale.com och www.tono.com. Alla artiklar visas med foton. Färgavvikelser kan förekomma av datatekniska skäl.
 

5.       Beställning, avtalsteckning och bekräftelse 
 
 
Kunden bekräftar sin beställning genom att kryssa för rutan ” Ja, jag accepterar villkoren i Allmänna villkor och Dina fördelar”. Därmed bekräftar kunden att han/hon har läst de Allmänna affärsvillkoren och accepterar dem. Framförallt accepterar kunden härmed att han eller hon vill delta som VIP-kund i vår flexibla abonnemangsservice utan köptvång.
 
Kunden får ett elektroniskt meddelande som bekräftelse på att vi har tagit emot beställningen. Därefter behandlas beställningen av Editions Atlas SA och varorna skickas till kunden.
 
Avtalstexten sparas inte hos oss och kan inte längre hämtas fram när beställningen har avslutats. Men direkt efter att du skickat din beställning kan du skriva ut orderuppgifterna.
 
Som VIP-kund får du - om du vill - automatiskt nya leveranser med jämna mellanrum. Mer detaljerade uppgifter hittar du i Allmänna affärsvillkor, punkt 2.
 
6.       Betalning 
 
Du får din faktura med inbetalningskort tillsammans med varorna. Av logistiska skäl kan leveransen delas upp på olika delleveranser. Fakturan ska betalas senast 30 dagar efter mottagandet.
 
 
7.       Leverans 
 
Produkterna levereras endast per post direkt hem till dig.
 
 
8.       Ångerrätt
 
Du kan ångra din beställning/leverans inom 14 kalenderdagar från det datum du mottagit varorna, detta utan några som helst förpliktelser och utan att behöva ange någon som helst anledning.
 
Om du ångrar din beställning/leverans inom tidsfristen ovan, betalar vi tillbaka det belopp du eventuellt har betalat till oss, inklusive fraktkostnaden. Om du när du returnerar leveransen väljer ett annat leveranssätt än det billigaste alternativet, (med post) som vi förespråkar, återbetalar vi inte de extra kostnader detta har medfört.
Vi återbetalar din returnerade leverans så fort vi har mottagit alla varor som ingick i den annullerade beställningen/leveransen. Beställningen räknas som annullerad endast i det fall då vi har fått varorna i retur inom 14 dagar från det att du har meddelat oss din annullering. Var vänlig beakta att varor och paketering skall vara oskadade, vid skada kan vi inte återta varorna.
Du kan t.ex. ångra beställningen/leveransen genom att du fyller i och skickar in till oss den ångerblankett som du ladda ner här nedan
Du kan använda din ånger och returrätt genom att meddela oss detta på email eller med rekommenderat brev.
Ångerblanketten
Via rekommenderat brev:
 
Editions Atlas SA
Route de la Pale 18
CH-1026 Denges
Suisse
Via email : kundtjanst@miriale-tono.ch
 
Skicka din retur till följande adress :
 
Editions Atlas SA
Route de la Pale 18
CH-1026 Denges
Switzerland

eller

Miriale – Tono ,
Postbus 7208
3109 AA Schiedam
The Netherlands


Ladda ner Ångerblanketten

9.       Varureturer, garantier 
 
Vi tillämpar lagstadgad garanti.
 
Du kan ångra din beställning/leverans utan motivering inom 14 kalenderdagar från det datum du mottagit varorna. Om du redan mottagit varorna, ska du returnera den till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att du meddelat oss att du vill utnyttja din ångerrätt. Du måste själv betala kostnaderna (porto) för returneringen.
 
Skulle en artikel vara bristfällig eller uppvisa fabrikationsfel kan du kostnadsfritt byta denna artikel inom garantitiden utan att det påverkar din övriga lagstadgade garantirätt.
 
Vi tar ut ersättning för skador som uppstått på grund av felaktig användning eller defekt förpackning, och hoppas att du har överseende med detta.
 
Skicka din varuretur till:
 
Editions Atlas SA, Route de la Pale 18, CH-1026 Denges, Switzerland
eller
Miriale – Tono , Postbus 7208, 3109 AA Schiedam, The Netherlands

 
10.   Dataskyddsinformation 
 
Vi använder dina personuppgifter för att behandla din beställning samt för att informera dig om våra nyheter och erbjudanden.
 
Om du framöver inte längre vill ha vår intressanta information och erbjudanden kan du när som helst begära att vi upphör att använda, bearbeta och överföra dina personuppgifter i marknadsföringssyfte genom att skicka ett informellt meddelande med post eller e-post till kundtjanst@miriale-tono.ch. Detta gäller dock inte för de uppgifter som krävs för att kunna behandla din beställning. När vi har fått din begäran kommer vi inte längre att använda de aktuella uppgifterna i annat syfte än att behandla och skicka din beställning samt för att skicka reklammaterial inklusive vår katalog till dig.
Mer information hittar du under länken ”Dataskydd”.
 
11.   Ansvar 
 
Trots all noggrannhet vid vår sammanställning och uppdatering av webbsidorna www.miriale.com och www.tono.com, kan vi inte helt utesluta risken för förekomsten av felaktigheter eller brister i, eller oavsiktlig avsaknad av, viss information. Dessutom kan det ibland uppstå problem med internetanslutningen till sidorna, eller genom att kontakten med sidorna bryts. Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som uppkommer på grund av detta.
 
På webbsidorna www.miriale.com och www.tono.com finns länkar till andra sidor på internet. För alla dessa länkar gäller följande: Vi framhåller uttryckligen att vi inte har något inflytande på utformningen av och innehållet på länkade sidor. Det är alltid respektive leverantör eller administratör som ansvarar för innehållet på länkade sidor. De länkade sidorna kontrolleras med avseende på eventuella lagbrott vid tidpunkten för länkningen. Vid tidpunkten för länkningen fanns det inget innehåll som stred mot lag. Någon permanent kontroll av innehållet på länkade sidor kan dock inte genomföras utan konkreta belägg för lagbrott. Får vi kännedom om lagbrott plockas länken i fråga omgående bort.
 
Under force majeur är ingen part ansvarig för förseningar eller icke utförande av dess tillskrivna skyldigheter, undantaget sina betalningsskyldigheter. Orsaker till force majeur är, utan begränsning; konflikter, upplopp, resningar, allvarliga säkerhetsstörningar på internet, tekniska fel, strejk, olaga dataintrång och data eller telefonstörningar.
 
12.   Upphovsrätt och immateriella rättigheter
 
Webbsidorna www.miriale.com och www.tono.com  samt deras beståndsdelar, i synnerhet innehåll (bilder, text, presentationer, varumärken, mönster, modeller osv.) samt därmed förknippad programvara, skyddas genom upphovsrätten och genom andra immateriella rättigheter som är förbehållna ägarna.
 
Det är absolut förbjudet att helt eller delvis använda, duplicera, kopiera eller distribuera innehållet på webbsidorna. Undantaget från detta förbud är användning som sker inom lagens gränser, t.ex. kopiering som kunden gör för privat bruk utan att ändra eller förfalska innehållet.
 
13.   Reklamationer och kontaktuppgifter
 
I händelse av reklamation vänder du dig till vår kundtjänst:
 
Editions Atlas SA
Route de la Pale 18
CH-1026 Denges
Schweiz
                                                       
Kundtjänst, telefon: 0101 99 25 14
E-post kundtjanst@miriale-tono.ch

Vänligen ha förståelse för att din kundtjänstmedarbetare kommer att svara på engelska.
Tillbaka till startsidan