BESCHERMING VAN GEGEVENS
De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons zeer belangrijk. Wij waarderen dan ook uw vertrouwen in Miriale en Tono en verplichten ons tot gewetensvolle omgang met deze gegevens.

Voor zover wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, houden wij ons aan de wettelijke bepalingen. Wij registreren alleen de informatie die nodig is voor onze zakelijke betrekking.

Om per e-mail met u in contact te kunnen blijven, hebben wij het e-mailadres geregistreerd zoals u het heeft opgegeven bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief, uw bestelling op internet of bij uw contactopname per e-mail met ons.

Mocht u geen e-mails van ons wilt ontvangen, kunt u op elk gewenst moment het gebruik van uw e-mailadres laten annuleren.

Mocht u voortaan geen informatiemateriaal betreffende onze exclusieve aanbiedingen meer willen ontvangen, dan kunt u ons op elk gewenst moment vragen uw persoonlijke gegevens niet meer voor publiciteitsdoeleinden te gebruiken.

De informatie die op dit document wordt verzameld is bestemd voor het interne gebruik van Editions Atlas SA door middel van een verwerking van gegevens. Deze mag evenwel doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Editions Atlas SA. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerkingen, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.